Hoppa till innehåll
ETC Hyreshus

Nu har vi haft bolagsstämma för ETC Bygg AB

Vårt byggbolag är ju publikt med över 500 personer som är med och finansierar och är B-aktieägare.

Stämman höll vi den 3 juni 2020 i de hyreshus vi håller på att bygga och även om själva stämman är formell och lite trist så blev det sen en rundvandring/klättring i husen som avslutning. Härligt väder, härligt hus och härliga frågor från de som var med och följde oss live på nätet.

Ja, denna bolagstämma var helt digital, bara styrelsen var på plats.

Här nedan ser du boksluten och ett enkelt protokoll från stämman.

Bolagstämma ETC Bygg AB 2020
Årsredovisning ETC Bygg AB 2020
Revisionsberättelse ETC Bygg AB 2020

Du kan också titta på husen och höra Johan Ehrenberg berätta mer om dem i filmen som vi klippt ihop utifrån vandringen under stämmodagen. 

iFrame

Tack till alla som medverkade.
ETC Bygg AB

ETC Hyreshus

Spara långsiktigt med oss

Solceller drabbas inte av virus. Hyreshus finns kvar i decennier och har en trygg avkastning.

Just nu kraschar spekulationsekonomin globalt, företag som var värda en miljard är plötsligt bara värda en halv. Småföretag som bygger på riskkapital försvinner. Banker stramar åt långivning eftersom läget är osäkert. (I själv verket är det bankernas egna kortsiktiga avkastning det enda de skyddar.)

När vi på ETC Sol och ETC Bygg började erbjuda läsare ett långsiktigt sparande i våra projekt så var det just för att vi vill ge ett alternativ till spekulationsekonomin. 

Även när fonder rasar, när banker i praktiken ger minusränta, (det vill säga man förlorar lite pengar varje år bara genom att ha sparkapital hos dem) vill vi istället spara tryggt i solceller och hyreshus.

Solceller ger avkastning även om finans-marknaden skakar. De gör ju el. Elpriset varierar såklart, förra året var det över 50 öre, i år ligger det snarare runt 20 öre då konsumtionen minskar och vattenkraften har fulla dammar. Men hela tiden ger de en avkastning så vi kan betala 2% till de som är med och finansierar varje år. Såhär ser husbygget i Västerås ut nu.

Att spara i hyreshus är historiskt en ovanligt trygg sparform. Våra hyreshus är fullt uthyrda, hyrorna kommer betala både avskrivningar och ger en avkastning till sparare varje år. Ett hyreshus står ju sen på plats i minst 50 år, men vi bygger faktiskt för 100 år. 

Det här är vårt alternativ till spekulations-ekonomi.

Och vi växer.

Nu tar vi emot sparande på 100 miljoner kronor för att bygga Sveriges största solcellspark. Vi har redan den finaste, vår besökspark i Katrineholm med alla olika solceller, serverhall, skola och café (och mer kommer, just nu bygger vi ut den med 1 miljon watt). Men nu vill vi växla upp till en jätteanläggning på minst 10 miljoner watt solel. Sparandet har en ränta, dvs avkastning, på 2 procent per år.

Samtidigt pågår bygget av våra hyreshus i Västerås för fullt. Nästa steg är Växjö där vi kommer ta in ytterligare 50 miljoner för att bygga tre nya hus på en gång. Hyreshusen har en avkastning till sparare på 2 procent per år. 

Ja, det här är utanför bankekonomin och utanför spekulationsbörserna. Ditt sparande sker i form av B-aktier som vi återköper ill samma pris när du behöver ta ut dina sparmedel. (Det är tre månaders uppsägningstid för solcellerna och sex månader för hyreshusen).

Som sparare får du också erbjudande till kortsiktiga lån för att ersätta bankers byggkreditiv eller liknande. De korta lånen har högre ränta och sker vid behov.)

Vi har skapat detta för att göra gemensam klimatnytta i en tid då de med stora pengar inget gör. Men också för att ge dig och oss ett långsiktigt sparande i saker vi själva litar på.

Ingen vet framtiden, alla sparformer har risker, det som varit gäller kanske inte imorgon. Men vi vet att människor alltid kommer behöva ren el och alltid behöver någonstans att bo.

Vill du spara med oss?
Gå in på spara.etc.se

Har du frågor?
Mejla spara@etc.se


Sparande i våra B-aktier omfattas inte av statlig insättningsgaranti. Säkerheten är hyreshusen och solcellerna. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling.

ETC Hyreshus

En tråkig solnyhet

Mälarenergis beslut att inte koppla in export av solel från våra byggbodar under bygget av ETC:s hyreshus i Västerås betyder minst 8 ton onödiga utsläpp, skriver Johan Ehrenberg.

Nu bygger vi, som många vet, hyreshus i Västerås och har därför våra byggbodar på plats för att ta hand om arbetet. (Först ska en massa vatten pumpas bort, sen gjuter vi).

Vi strävar ju efter att inte bara bygga klimatpositiva hus, vi vill cokså göra själva byggandet så rent som möjligt.

Vi väljer material som är så rena vi kan men vi väljer också energi som är så ren som möjligt.

Därför är vår ambition att driva byggprocessens el med solceller på byggbodarna. Ett ganska självklart val av ett soligt bolag som ETC.

Tyvärr får vi inte det. Mälarenergi som är nätägare i Västerås har beslutat att inte koppla in export av solel i byggelen. Om vi skulle ha solceller skulle vi därför få en faktura på den elen som om vi köpte den, det vill säga våra crowdfundare får betala för att vi gör el till andra.

Det är ju orimligt.

Det som saknas är inte ledningar utan att Mälarenergi valt att ha mätare som bara kan mäta köpt el, inte exporterad.

Det här är en mycket tråkig inställning, ren el kan inte produceras för att man har fel mätare.

Tyvärr är det helt enligt lagen för en nätleverantör att göra såhär. (När husen väl är byggda och har vanlig elanslutning är lagen tvärtom – man måste ha en mätare som klarar att både räkna importerad och exporterad el).

Vi tycker det vore roligt om alla nätleverantörer gör allt för att ta emot mer solel – inte bromsar den utvecklingen.

Vad betyder det här klimatmässigt?

Mälarenergis el är inte ren. Den kommer till stor del från fjärrvärmeverken sxom bränner sopor och därmed plast vilket är detsamma som att bränna olja direkt.

Vårt bygge blir helt enkelt mindre rent.

Exakt hur mycket utsläpp det handlar om kan vi inte säga förrän vi vet hur mycket el som går åt. Och hur mycket sopor Mälarenergi bränner.

Men en gissning är att vi får minst ett utsläpp på 200 gram koldixoidekvivalenter per kWh och att vi kommer använda runt 40 000 kWh för att bygga husen.

Det betyder minst 8 ton onödiga utsläpp.

För att investera bort det kommer vi nu sätta upp 11 500 W nya solceller i vår solpark.

Men det vore givetvis roligare om vi kunde göra det på plats och inte långt från Västerås.

Det beklagar vi.

ETC Hyreshus

Vi måste bygga mycket mer och billigt

Under många år har ungefär hälften av de lägenheter som byggts i Sverige varit bostadsrätter.
   Nu ökar andelen hyresrätter kraftigt, enligt preliminära siffror från SCB, men det sker samtidigt en kraftig nedgång av bostadsbyggandet.
   – Det finns starka skäl att fokusera mer på bostadsbyggande, sociala aspekter och inte minst klimataspekten av byggandet i produktionsfasen, säger bostadsminister Per Bolund när han frågas ut av Johan Ehrenberg i samband med första spadtaget för ETC Byggs klimatpositiva hyreshus i Västerås.

Även om andelen hyresrätter ökar, minskar det faktiska antalet hyreslägenheter som byggs. Förklaringen är att bostadsbyggandet fortsätter att minska efter en kraftig topp 2017. Jämfört med första halvåret i fjol minskade antalet byggstarter med nio procent för flerbostadshus, enligt preliminära siffror från SCB. Småhusbyggandet minskar ännu mer, med 21 procent.

Det ser inte ut att vara en tillfällig nergång.

”Svårt att enas”

Enligt bostadsminister Per Bolund arbetar regeringen med frågan. En del av januariavtalet, som regeringen slöt med C och L, handlar om att investeringsstöden koncentreras och effektiviseras och riktas mot hyresrätter i hela landet.

I juni presenterade regeringen ett förslag, baserat på januari-överenskommelsen, som bland annat innebär en differentiering av investeringsstödet till bostadsbyggande, motiverat av att förutsättningarna varierar runt om i landet. Därför vill de se att stödet delas upp i en pott för storstadsregionerna och en pott för övriga landet. En annan förändring är vad som kallas för ”en effektivisering” av investeringsstöden där bostadsprojekt i storstadsregionerna med flest lägenheter per bostadsarea ska prioriteras. Tanken bakom förändringen är att det ska stimulera till fler hyresrätter.

– Tyvärr, när det gäller bostadspolitiken har det varit svårt att enas, inte minst om klimatambitionerna. Men i januariavtalet finns höga ambitioner, vi ska dessutom ta fram en miljömärkning av fastigheter. Vi ska kunna vara aktiva konsumenter när vi väljer hus, då behövs en tydlig energideklaration, säger Per Bolund.

Känner frustration

Per Bolund konstaterar att många aspekter måste tas i beaktning samtidigt när bostadsbyggandet planeras framåt; klimatet, de sociala och de ekonomiska aspekterna.

– Vi ska bygga tillräckligt mycket för en växande befolkning och vi ska bygga ekonomiskt hållbart. Vi måste ta med i beräkningen att människor kommer från olika bakgrunder med olika ekonomi. Vi måst bygga socialt hållbart så att vi som bor tycker att det är härligt och så att vi trivs och mår bra, känner trygghet. Och självklart måste vi bygga miljömässigt hållbart, säger han.

En alltför stor del av byggandet har fokuserat på bostadsrätter för ekonomiskt välbeställda, menar Per Bolund, och konstaterar att den marknaden blivit mättad – nu står vissa av de dyra, nybyggda bostadsrätterna tomma:

– Jag har känt en frustration när så mycket byggs för de som har stora plånböcker, när det varit mer fokus på marmor och guld än miljömässigt hållbart. Det byggs inte tillräckligt mycket, tillräckligt bra och tillräckligt billigt. Nu ställer vi krav på låga hyror och miljö. Vi lägger in en social komponent i investeringsstödet, lägenheter ska även riktas de de som har svårt att komma in på bostadsmarknaden.

Faktaresistens i branschen

Han är samtidigt kritisk till att byggbranschen förnyas oerhört långsamt vad gäller klimathänsyn.

– När vi tittar på branschen som helhet ser vi att det är ganska långt kvar. Klimataspekten av byggfasen har varit något av en blind fläck. Vi måste lägga in en högre växel för att kunna lämna över en hållbar framtid till kommande generationer. Vi ska bygga så att vi minskar klimatpåverkan när vi bygger, det är en ambition.

Hus byggda i betong och stål har dominerat bostadsbyggandet i Sverige de senaste 100 åren, och är fortfarande det vanligaste materialet i större byggnader idag. Än så länge finns inga krav på byggföretag att bygga miljövänligt, men när kommunen säljer mark till byggföretag skulle de till exempel kunna ställa villkoret att man måste bygga trähus på marken – men även här går det långsamt.

– Det är bekymmersamt att byggbranschen varit så dålig på att ta till sig nya lösningar. Vi ska öka träbyggandet, kunskapen ska spridas till byggsektorn. Ibland talar man om faktaresistens, det har varit svårt att få branschen att inte göra som de alltid gjort. Från Miljöpartiet tycker vi bland annat att det dessutom ska vara en norm för nybygge med solceller.

Staten kan stå för lån

Det finns idag mindre aktörer med klimatambitioner som vill bygga hyresrätter med lägre hyror än de som de stora bolagen satsar på. Men ett problem är bankerna – de kräver en vinstmarginal för att låna ut till byggprojekt. Frågan är om staten påverka detta, till exempel genom att ge andra riktlinjer till det statliga bolåneinstitutet SBAB?

– Det kan vara en väg, Boverket tittar på den här frågan. Jag tror även att det kan vara en väg att staten går in och står för en del av lånen. Jag ser att finansmarknaden är kluven, det finns banker som inte ser nyttan i att satsa klimatsmart. Men det finns samtidigt risker med att satsa på det som förstör klimatet och jag menar jag att bankerna inte tillräckligt väger in den risken.

Per Bolund tror dock att en förändring är på väg.

– Vi ser att det finns en vilja att investera i gröna obligationer, det gör mig hoppfull, för det innebär att det kommer att finnas både intresse och kapital. Men visst har vi en del arbete kvar att göra. Det har varit ett sent uppvaknande i finansbranschen men vi kommer att fortsätta att sätta tryck. En positiv förändring som vi drivit på är ju till exempel att pensionerna ska investeras i enlighet med Parisavtalet.

ETC Hyreshus

Hjälp oss ändra byggandet i Sverige

ETC Bygg förändrar byggandet av hyreshus till klimatpositiva sådana i Sverige. Du gör en direkt insats för klimatsmart boende men också en insats för att förändra andra byggares hus.

ETC hyreshus förändrar byggandet till klimatpositiva hyreshus i Sverige. Du gör en direkt insats för klimatsmart boende men också en insats för att förändra andra byggares hus.

ETC bygger hyreshus i Västerås, Växjö och Malmö. Vi bygger helt i trä och lagrar därmed koldioxid. Dessutom med egen elproduktion på tak och odling på balkonger. När du sparar i våra hyreshus är perspektivet minst tio års sparande (du har dock möjlighet till akut uttag med 6 månaders upp- sägning). Avkastningen bestäms per år och är 2019 beslutad till 2 procent. Minsta summa att spara är 10 000 kronor.

Du kan också månadsspara i våra hyreshus. (minimisumma 1000 kr). Varje sparande har 6 månaders uppsägningstid.

Här kan du börja ditt sparande

ETC Bygg – ett unikt och transparent byggprojekt

Vi redovisar på vår sajt all ekonomi, alla planer, alla ritningar bit för bit. Vi kommer också berätta om problem och förbättringar under byggets utveckling. Att spara i byggandet av klimatsmarta bostäder är att vara del i lösningen. Stort tack för allt stöd hittills.