Hoppa till innehåll
ETC Torp

Vår unika solel – klokt för både klimat och plånbok

Vi får en del frågor om hur det här fungerar i praktiken och hur uppdaterat vårt upplägg är efter den senaste tidens regeländringar.

Vårt mål med ETC Torp är att skapa klimatpolitik på riktigt genom att människor får möjlighet att bo i klimatpositiva hus men också genom att husen varje dag bidrar till ETC Sols klimatarbete i stort.

Det här gör vi genom att erbjuda dig som kund en hel del fördelar.

1. Solel året om utan att behöva investera i solcellerna själv.

2. En prissättning som gör att du skyddas mot elprischockerna.

3. Ett system som gör att du får elbilsladdning billigt. Självklart uppgraderar vi med nettomätning vid export från bil till hus så snart biltillverkarna och nätägaren godkänner det.

4. Ditt hus blir en del i att balansera elnäten.

5. Huset är förberett för elavbrottsförsäkring genom att husets el ska kunna gå i ö-läge (off grid). Denna uppgradering görs när marknaden kan leverera godkända växelriktare och batterisystem.  

Allt detta utan att du som kund själv behöver investera eller projektera något – vi sköter allt inklusive drift. Du har istället året runt en månadskostnad utan jobbiga överraskningar, vilket tyvärr annars blivit förknippat med husägande. 

Prisbild för normal elkonsumtion:

Utan elbil: 875kr+moms/månad.

Med elbil: 938kr+moms/månad. 

(Avser uppvärmning och hushållsel sammanräknat och vi har utgått från 7000 respektive 9000kWh förbrukning, vilket är ett genomsnitt för passivhus i Sverige och ett genomsnittligt bruk av personbil med 1,8kWh/mil)

Det går till så såhär:

Du hyr solceller motsvarande din förbrukning för 150 öre + moms per kWh, oavsett rådande elpris. (Hyresavgiften per kWh är föremål för uppräkning enligt konsumentprisindex jämförelsevis mot datum för avtalets upprättande och avstäms på löpande 12 månader.)

Din månadskostnad beräknas utifrån en schablonförbrukning som sedan stäms av årsvis och eventuell mellanskillnad regleras. Om du arbetspendlar långa sträckor med elbil eller vet med dig att köra mycket kan högre förbrukning givetvis avtalas redan från början med samma prisbild.

All övrig el som produceras säljs av ETC sol och används till nya solcellsinstallationer på fler tak runtom i Sverige. Vi sköter all administration runt elanläggningen inklusive abonnemangsavgifter och import av el när solen inte räcker till.

Detta kräver ingen administration av dig som kund med du kan självklart om du vill enkelt följa förbrukningen via ETC els app.