Hoppa till innehåll

Vanliga frågor

Börja med att betala anmälningsavgiften för en köplats. Du blir då kontaktad för att sätta igång processen och får alla nödvändiga dokument och en kontaktperson.

ETC Torp är en del av en gemensam solcellspark.

Vi har skapat ETC Torp som ett klimatsmart boende i ett större hus som passar över hela landet.

Huset är välbyggt med en rejält klimatskal och använder väldigt lite energi för boendet.

Samtidigt fyller vi hela taket, på båda sidor, med svarta solceller som kommer producera mycket mer el än vad huset i sig behöver.

Hur hänger det ihop?

Jo, ETC Torp är samtidigt del i en nationell solcellspark. Vi skapar el till varandra gemensamt och vi rundar därmed de hinder för klimatsmart solel som myndigheter och monopolen (som elnätsbolagen är) skapar för de boende.

ETC Torps tak är alltså en del i en solcellspark.

Det betyder att ETC Elproduktion, vårt solbolag, äger solcellerna som sitter på ditt tak.

Men inte bara det.

ETC Elproduktion tar också hand om allt runt elen och därmed energin i huset. För hela huset är elektrifierat. Det vill säga vi har varken fjärrvärme eller annan uppvärmning i huset. Allt drivs av el.

Alla som anmäler intresse och inleder byggprocess får teknisk specifikation och avtalsförslag.

Alla trästommar, både massivträ, isotimber och i vårt fall Steicos byggsystem av balkar innehåller trälim. Väldigt små mängder dock och utan plast. Och nej, det finns ingen plast i bygget sedan utom sånt som är lagstadgat såsom plast på elkablarna och plaströr i avloppet.

Här finns den informationen.

Vi har ju inte köpt virket än och det finns flera olika alternativ. Ett av de roligaste är plockved, dvs de som försöker göra bräder av sånt som fallit självt. (Det finns ett svenskt företag som jobbar med det). Men det vi kommer välja är en leverantör som klarar de mängder vi behöver med samma kvalité hela tiden. VI har valt tyska och slovenska leverantörer av massivträ respektive stommarna här eftersom dessa länder har lite bättre skogsbruk än Sverige. Men det kan ju ändras om svensk politik ändras.

Det är rena träfönster, målade på utsida och insida dock. Även här finns flera bra leverantörer, vi kommer förhandla med en bra aktör när vi går på nästa produktion.

Nej. Däremot pågår försök med utanpåliggande solcellspersienner. Utvecklingen på det här området går otroligt snabbt och vår ambition är att tidigt anamma nya lösningar. Mer information kommer.

Huset har Klimatvärmepump med FTX-system.

Vi har valt Flexit EcoNordic WH4 som är en klimatvärmepump med integrerade funktioner för balanserad ventilation, tappvarmvatten och värme till bostäder. Den säkerställer ett sunt inomhusklimat och rikligt med tappvarmvatten på ett mycket energieffektivt sätt. Vid låga värmebehov till bostaden tas energi direkt från tank utan att starta värmepumpen. För att förenkla hantering och installation är enheten uppbyggd av fyra moduler. Klimatvärmepumpens alla funktioner styrs enkelt via appen Flexit GO.

Så fungerar Klimatvärmepump EcoNordic 
Ventilationsmodulen återvinner värmen ur husets gamla luft, som sedan används till att värma upp den nya, rena och friska luften, på sin väg in i bostaden. Resterande del av värmen i den gamla luften förs sedan till den nya och unika värmepumpsmodulen, där ytterligare värme återvinns via det effektiva och miljövänliga köldmediumet CO2. Den återvunna värmen förs sedan till tankmodulen som fördelar varmvattnet till kranar, dusch och vattenburen uppvärmning. Klimatvärmepumpen styrs med Flexit GO.

Värdefull prestanda

 • Ren och frisk luft – hela året, även när det är kallt
  Ventilationsmodulen är utrustad med en roterande värmeåtervinnare. Frisk och filtrerat uteluft tillförs bostaden, och förorenad, fuktig luft avlägsnas från bostaden. Produkten är utvecklad och testad speciellt för nordiska förhållanden och kallt klimat.
 • Energieffektiv varmvattenproduktion
  Den integrerade värmepumpen ger en mycket energieffektiv produktion av varmvatten i rikliga mängder.
  Den frekvensstyrda kompressorn anpassar värmeeffekten till värmesystemet efter aktuellt behov och bidrar till optimal drift. Hela 2 av 3 duschar är gratis.
 • Låg energiförbrukning
  Hög värmeåtervinning i ventilationsmodulen, och det att värmepumpen utnyttjar restvärmen från avluften, gör klimatvärmepumpen mycket energieffektiv. Vid låga värmebehov tas energi direkt från varmvattenberedaren utan att starta värmepumpen. Flexit EcoNordic har marknadens högsta värmeåtervinning upp till 95%. 
 • Effektivt och miljövänligt köldmedium 
  Värmepumpen använder det miljövänliga och effektiva köldmediumet CO2. Detta köldmedium är framtidsanpassat, fritt från miljöavgifter, alltid tillgängligt och enkelt att hantera. Köldmediumet CO2 är mycket effektivt när det gäller snabb uppvärmning av tappvarmvatten till hög temperatur, något som gör att varmvattentanken inte behöver att ta mer plats än vad som är absolut nödvändigt.

Smart styrning med Flexit GO
Hela systemet för klimatvärmepumpen styrs och övervakas med en app. Manövreringen är enkel och översiktlig. Det finns ett antal möjligheter för att automatisera och anpassa driften efter egna behov, t. ex. genom att använda kalenderfunktioner i appen, ansluta fuktgivare och CO2-sensorer. I tillägg kan man få information om filterbyte och annan nödvändig tillsyn. Servicepersonal kan ges tillgång till produkten via web och kan därmed hjälpa till om det önskas.

Träull. Klimatsnällt, bra för de boende och isolerar flera gånger bättre än syntetisk isolering. Därtill binder träullen ca 38kg CO2 per kubikmeter.

Nej. Det är inflyttningsfärdigt för den som gillar obehandlad furu, men målning eller behandling görs av den boende. Vi håller på ta fram några olika förslag på både behandlingsmetoder, färger och tillverkare som passar väl ihop med husets arkitektoniska poänger samt klarar våra högt ställda klimatkrav. 

Entreprenadförsäkring ingår. ETC Torp AB garanterar att alla dess leverantörer är försäkrade under byggskedet för den skada de kan vara uppkomst till.
Denna gäller under tills dess att kontraktsarbetena är färdigställda.

Huset har 10 års lagstadgad garanti där ETC Torp skall stå för skador som orsakats av felaktiga arbeten eller konstruktioner.

Vi tycker faluröd är det som passar bäst ihop med husets arkitektoniska poänger och som gör att ETC Torp kommer till sin rätt på bästa sätt. Det är även därför de prefabricerade delarna är anpassade för en fasad i falurött vilket gör att om du vill ha en annan färg behöver de förbeställda delarna beställas särskilt, vilket ger en extra kostnad för dig som kund. Så ja, det går att få huset även i de andra ”falunyanserna” gul, grön och svart.

Det finns inte som tillval, men fasaden kan levereras lös vid sidan av så kan man själv eller m.h.a egenhändigt anlitad aktör utföra det och därefter montera fasaden.

Nej. Dörrens placering har för stor inverkan på hela den prefabricerade stommen vilket skulle göra att kostnaden för en enskild stomme skulle bli ohållbar.

Nej.

Nej. Många hustillverkare erbjuder Nybyggnadsförsäkring som tillägg och den nyttjas väldigt sällan varpå den egentligen fungerar som ett sätt för branschen att öka sina marginaler. Det är en väg vi inte tror på. ETC Torp tänker att den främsta skillnaden på en hem- och villaförsäkring och en Nybyggnadsförsäkring är att den sistnämnda täcker skador som beror på felaktiga konstruktioner, felaktigt material eller felaktigt arbete och som vuxit fram över tid, medan de flesta hem- och villaförsäkringar täcker skador som inträffar mer plötsligt.
Ett exempel på en skada som täcks av nybyggnadsförsäkringen är mögel som uppstått efter långvarigt läckage på grund av en felaktigt installerad golvbrunn. En fuktskada som däremot har sitt ursprung i en plötslig och oförutsedd händelse täcks oftast av hem- och villaförsäkringen. Då kan skadan till exempel ha orsakats av att tätskiktet i ett våtrum punkterats av borrarbeten. Rörläckage är ett annat exempel på en skada som vanligtvis omfattas av hem- och villaförsäkringen.

Om man har besiktigat huset så förekommer inte några felaktigt installerade brunnar. Möjligtvis tätskikt, men eftersom dessa är utförda av branchorganisation certifierade entreprenörer så gäller organisationernas försäkringar.

Många husköpare är alltså i själva verket överförsäkrade, vilket enbart de som säljer försäkringarna tjänar på. 

JA Solar och Midsummer

Ja, det går. Men i övrigt hänvisar vi till tillverkaren av skivorna, Fibo.

8350mm

Huset har vattenutkast med uttag för slang vid huvudentrén, det som är passagen till växthuset för de som gör det tillvalet, samt i anslutning till groventrén.

Hängränna och stuprör

Eftersom varje tomt har unika förutsättningar är det alltid markentreprenörens ansvar att, utifrån vår lastnedräkning, beräkna vad som krävs. Vi rekommenderar att addera 1 meter bädd utanför husets yttre mått, detta för byggnadsställningen.

Med skruvar

Det ligger först 200mm med 2x50mm innanför. Totalt 300mm