Hoppa till innehåll
ETC Torp

Trähus med mindre trä

”Om vår utveckling av byggande av klimatpositiva hus leder till att skogsbruket förändras – så skulle det vara den största segern!” Arkitekten och ingenjören Daniel Fagerberg bygger gärna i trä, men vill att skogsråvaran ska användas med försiktighet.

Daniel Fagerberg har anlitats som konsult för att utveckla de biobaserade byggmaterial som ETC Bygg och ETC Torp använder.  En fördel med trä är den specifika värmekapaciteten, hur mycket energi ett material kan binda per kubikmeter och densitet, hur många kilojol, förklarar Daniel Fagerberg.

– En trävägg andas värme, kan man säga. Om det blir varmt suger trät åt sig värmeenergi och huset blir svalt. När huset kyls av på natten avges värme. Du får jämnare inomhusklimat, det betyder att du inte behöver ha så stora ändringar på dina värmepumpar, slipper värma och kyla. Daniel Fagerberg lägger handen på bordet av trä där vi sitter.

– Känn, bordsskivan är varm. Nu flyttar jag handen till den ihopvikta datorn, den är kall. Det beror på att den speciella värmekapaciteten som trä har, du har har bundit värme i trä, säger han. Trä har till exempel dubbelt så högt värmekapacitetstal som sten. Samma positiva effekt gäller fukt.

Själv har han ritat trähus i 25 år och berättar att de första åren trodde han, naivt, på myten att det är bra att hugga ner så många träd som möjligt för att bygga trähus.

– Det är ju sant som de säger att nyplanterade träd suger upp mer koldioxid de första 10–15 åren, än äldre träd. Av det drar många slutsatsen att det är bra att hugga ner gammal skog för att lagra in koldioxiden i ett hus. Men du förlorar massor i biologisk mångfald när du hugger ner gammal skog!

Daniel Fagerberg menar att oavsett om du använder ett biobaserat material, så ska du alltid planera för att bygga så materialsnålt som möjligt. Till exempel behöver inte en villa en lika kraftig korslimmad stomme som ett flervåningshus.

– Det blir överdimensionerat. Bygger du lägre än tre våningar är det resursslöseri. Du behöver inte så mycket trä, du kan bygga med regelstomme, utan problem.

ETC Bygg och ETC Torp köper inte svenskt trä.

– Vi kan inte lita på att det inte är gammal, skyddsvärd skog som skövlats. Miljömärkning av svenskt trä är inte en garanti för det. Dessutom blir det mer klimatsmart att frakta timmer på tåg från Mellaneuropa än att frakta på lastbil från norra Sverige.

I Sverige har vi en tradition av timmerhus, solitt trä. Vi har kunnat bygga så eftersom vi har tillgång till mycket trä. I andra delar av världen, där trä är en bristvara, har man i alla tider kombinerat trä med andra biobaserade material som halm och lera. Daniel Fagerberg menar att vi kan lära oss mycket av det.

Höghuset som ETC Bygg just nu uppför i Malmö kommer att ha halm i ytterväggarna. Och de parhus som ETC Torp just tagit fram kommer också att kombinera trä med halm, som isolering.

– Halm har den absolut lägsta förädlingsgraden man kan tänka sig, det är ett restmaterial. När man använder det i en byggnad så är det extremt resurssnålt. Det är bara positivt att vi tar hand om det, binder in koldioxiden i ett hus istället för att det ligger kvar, förmultnar och avger växthusgaser. Tack vare att de hus ETC Bygg och ETC Torp uppför kan byggas i en industrialiserad process, där halm fogas in som isolering i prefabricerade element, blir det inte dyrare att bygga klimatsmart, än traditionellt.

Har ni kommit så långt det går att pressa klimatavtryck i husbygge – eller kan detta komma att utvecklas ännu mer framåt?

– Det stora framåt är att vi måste se till att vi har ett hållbart skogsbruk. Nu ligger allt på skogsägarna och politiken. Industrin och tekniken för att bygga i trä och halm är redo.

ETC Torp

Ett klimatpositivt hus för (nästan) halva priset?

Att bygga ett riktigt bra hus kan bli dyrt för en privatperson. Men att bygga ett parhus, med två
lägenheter i markplan är inte mycket dyrare än att bygga en vanlig villa. ETC Torp lanserar därför
försäljning av parhus.
ETC Torp har sedan länge ett klimatpositivt hus till försäljning. Men det har visat sig att det bara är i områden med mycket höga bostadspriser som bankerna är villiga att låna ut pengar till projekten.
– Vi vill att man ska kunna bygga bra i hela landet och därför presenterar vi nu ett parhus, förklarar
Jim Berg, affärsområdeschef på ETC Torp.
Han berättar att parhuset är ritat så att en barnfamilj ska få plats i varje lägenhet.
– Men man kan självklart bo i vilka konstellationer som helst.
Johan Jenny Ehrenberg, grundare av ETC Torp, tänker sig att parhuset underlättar möjligheten till
kollektivt boende.
– Man kan sätta upp flera hus i en lite ekoby.

Är det inte krångligt för två familjer att äga ett hus tillsammans?
– Nej. Den vanligaste lösningen är att man bildar en bostadsrättsförening. Det är inget problem för
den ena ägaren att sälja sin lägenhet.
 
Johan Jenny Ehrenberg har länge varit kritisk mot elnätsföretagens bristande underhåll av nätet
och skyhöga vinster. Hen har därför initierat att parhuset ska vara möjligt att bygga off-grid – eller
att koppla upp det till elnätet. Kunden kan själv välja.
– Ett parhus har ett stort tak. Under högsäsong kommer det att producera ungefär dubbelt så
mycket el som hushållen behöver. Till solcellerna kopplas batterilagring.  
Dock är det troligt att den egna elen i inte räcker när det är som kallast och mörkast. Det löser ETC
Torp genom att en elbil under de perioderna förstärker husets elkapacitet.
– Du laddar bilen på jobbet, eller någon annanstans på dagen, och bilens batteri ger el till huset
under natten.
 
Jim Berg berättar att utvecklingen av dessa lösningar sker mycket snabbt just nu.
– Det händer mycket på teknikfronten. Vi är med på det tåget och kommer att lösa batterilagring
och v2x.
Han förklarar att de olika förkortningarna betyder att koppla ett fordon till ett hem eller en enhet,
”vehicle to devise, home or grid”.  
– Lösningen att koppla från bilen till ett 220 volts uttag har funnits länge. Det kan du till exempel
göra för att kunna dammsuga i sommarstugan. Men ska du driva ett helt hus med kyl- frys och så
vidare behöver du lite mer. Där är nya lösningar på väg.

ETC Torp uppmanar alla som är intresserade av parhus att höra av sig. Ritningarna är klara, och kommer inom kort att lämnas in för bygglovsgranskning.
– Vi samlar in intresseanmälningar nu under sommaren, och byggen kan troligtvis starta under senhösten, säger Jim Berg.
Han bedömer att det finns en stor efterfrågan på parhus.
– Folk upplever att det blir en hög byggkostnad per hushåll att bygga en villa. Det här blir en mycket bättre ekonomi. Banken vill att det också ska vara marknadsmässigt klokt. ETC Torp har varit svårt att bygga utanför storstäder, nu underlättar vi det. På mindre orter vill man ha markkontakt, och lätt att ta sig ut. Vi tror att parhusen kommer att bli jättepopulära!

Lästips: Trähus med mindre trä

– Om man bygger ett hus i trä och andra biobaserade material, med solel gör man en insats för klimatet, väljer något klokt.  
ETC Torp säljer parhusen och ETC Entreprenad bygger dem åt privata kunder.
Dessutom planerar ETC Bygg framöver att bygga parhuslägenheter, hyresrätter, i mixen av hyreshus.
– Vi kommer att bygga det första parhuset i Hultsfred, där har vi en markanvisning, berättar Johan
Jenny Ehrenberg.